We make our planet cleaner

New Generation of Organic Fertilizers

Použití Biohumax®
Parkové stromy


Stromové druhy - jehličnaté a listnaté

Po uplatnění BIOHUMAXU® je vykázováno: vyšší procento ujímání - do 100% (u nově založených výsadbách).

Zvýšení v absolutních hodnotách kořenové biomasy v ošetřených rostlinách. Zvýšení schopnosti pro přezimování a přizpůsobení rostlin stresujícím podmínkám.

Product Details

Stromové druhy - jehličnaté a listnaté