We make our planet cleaner

New Generation of Organic Fertilizers

Použití Biohumax®
Hnojení vinic BIOHUMAXEM®

Hnojení vinic BIOHUMAXEM®
View Full-Size Image

NORDIC BIOPROTECT LTD


+420 777-018-950 / Czech Republic

+46 700-713-579 / Sweden

+39 800-740-407 / Italy

E-mail: info@Nordic-Prag.eu

Skype: NordicBioProtect


Ask a question about this product


Vinice

PŘEDVÝSADBOVÁ ÚPRAVA MLADÝCH STROMKŮ:

5% roztok BIOHUMAXu® ve vodě. Namáčení kořene v roztoku po dobu 24 hodin. Pracovní roztok se podává v dávce 10 litrů na 100 kořenů. Výsadbu provést bezprostředně po odstranění kořenů. Zbylý roztok může být použit pro kořenovou výživu nově vysazených stromků.

HNOJENÍ ROSTLIN PO VÝSADBĚ V POLNÍCH PODMÍNKÁCH:

1-ní hnojení půdy (zalévání):

1% roztok BIOHUMAXu® ve vodě v normě 100 l pracovního roztoku pro 1000 m2 do 14 dnů po výsadbě – při založení nových výsadeb a 1% roztok BIOHUMAXu® ve vodě v normě 100 l pracovního roztok za 1000 m3 pro už založené výsadby za období říjen - listopad.

2-hé hnojení půdy (zalévání):

1% roztok BIOHUMAXu® ve vodě v normě 100 l pracovního roztoku pro 1000 m2 na začátku trvalé jarní vegetace.

1-ní hnojení na list (postřikování):

Za délky mladých výhonků 10 – 15 cm., v dávce 1% roztok.

2-hé hnojení na list (postřikování):

před masovým kvetením, v dávce 1% roztok.

3-tí hnojení na list (postřikování):

Ve fázi jasnění zrna v dávce 1% roztok jako doporučenou dávku dodržovat do 2 ml. BIOHUMAXu® na jeden kořen.

DALŠÍ DOPORUČENÍ (PŘI MOŽNOSTI NEBO JE-LI TŘEBA):

Dodatečně se doporučuje časné jarní hnojení (postřikování) kůry 2% roztokem BIOHUMAXu® ve vodě v období měsíců únoru - březen.

VIZUÁLNÍ ÚČINEK PO HNOJENÍ BIOHUMAXEM®:

Оšetření BIOHUMAXEM® vede ke: zvýšení procenta ujímání až 100 % (pro nově vysazené rostliny); úplnému vývoji kořenové biomasy ošetřených rostlin; zvýšení schopnosti přezimování a adaptace rostlin na extremní podmínky; vyšší odolnosti vůči onemocněním; ztmavení pigmentace listů; prodloužení doby skladování plodin po sklizni.

EKONOMICKÉ KALKULACE PŘI HNOJENÍ BIOHUMAXEM®:

Hnojení vinic BIOHUMAXEM® představuje až do 100% (stoprocentní) alternativou minerálních hnojiv pro půdu. Podle doporučení výrobce, potřebné roční množství BIOHUMAXU® na 1000 m2 plochu osázenou vinicemi je až 2,3 litrů. Ve srovnání s množstvím minerálních hnojiv: dusíkatého - 12-15 kg, fosforečného - 5-7 kg, draselného - 3-6 kg na 1000 m2 a s cenou (v závislosti na ceně výrobku, nákladech na dopravu atd.) ukazují výpočty, že použití BIOHUMAXU® vede k úsporám 8 až 12% na 1000 m2.

VÝSLEDKY Z OŠETŘENÍ BIOHUMAXEM®:

- Zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu v půdě;

- Vytváří předpoklady pro lepší provzdušnění půdy;

- Snižuje větrnou a vodní erozi půdy;

- Zlepšuje strukturu půdy a dělá půdu volnou;

- Zlepšuje vůni a chuť ovoce;

- Zkracuje dobu zrání hroznů o 10-15 dní;

- Zachraňuje rostliny před přijetím těžkých kovů a radioizotopů;

- Zvyšuje obsah cukru v hroznech až do 2 %;

- Zvyšuje schopnost rostlin se uzdravovat po onemocněním a posiluje jejich imunitní systém;

- Značně snižuje obsah dusičnanů v hroznech až o 50%

Zvyšuje až do 50% schopnost kvašení u hroznů, podmíněnou rozkladem obsažených v BIOHUMAXU® kyselin huminových a fulvokyselin, v důsledku zvýšeného metabolismu.

- Zlepšuje možnosti využití živin v rostlinách;

- Posiluje pigmentaci listů a plodu a zlepšuje jejich obchodní jakost;

- Stimuluje vývoj kořenového systému;

- Zesiluje nárůst výhonek a listí stromů;

- Prodlužuje období uchování sklizených hroznů o 1-3 dní;

- Zvyšuje výnosy až 25%;

- Potlačuje vývoj plísně a vírových onemocnění.