We make our planet cleaner

New Generation of Organic Fertilizers

Použití Biohumax®
Hospodářské Účinky

 

  • Cena BIOHUMAXU je podobná ceně NPK a syntetických hnojiv, vypočteno na základě jednotky plochy (ha);
  • Jeho uplatnění vede k nepřímým úsporům prostředků pro fungicidy a insekticidy díky fungicidnímu (léčivému) účinku;
  • Přímý ekonomický dopad díky vyššímu počtu vzrostlých rostlin při výsevu nebo výsadbě po ošetření osiva a sadby roztokem BIOHUMAXU;
  • Přímý ekonomický dopad vzhledem k nížšímu počtu výpadků rostlin v důsledku syntetické výživy, slabosti, fytotoxicity nebo neplodné půdy v aktivním vegetačním období;
  • Lepší obchodní a vnější vzhled hnojených BIOHUMAXEM rostlin.
  • Nejlepší obchodní marže v Evropě pro obchodníky, promotéry a distributory (obvykle více než 60% z konečné ceny);
  • Bonusy pro zakoupená množství počínaje generálním obchodním zástupcem až do konečného zákazníka;